De muziekschool Hannah en Jesse
Muziekschool voor koperblazers en saxofoons
De muziekschool

Algemene voorwaarden voor het volgen van lessen en/of activiteiten

Artikel 1: Inschrijving
Inschrijving geschiedt door aanmelding bij het bureau van de muziekschool en door invulling en ondertekening van het inschrijformulier.

Artikel 2: Duur cursusjaar
Het cursusjaar loopt van 1 september tot en met 30 juni van het volgend jaar.

Artikel 3: Uitschrijving
Tussentijdse beëindiging/opzegging is uitsluitend mogelijk na een schriftelijk verzoek gericht.

Tarieven

Individuele les: €30,- per half uur.
Groepsles: Dezelfde prijs, per persoon dus €30 gedeeld door het aantal deelnemers.